Wat is RSPO?

RSPO staat voor Roundtable Sustainable Palm Oil (Ronde tafel voor Duurzame Palmolie), opgericht in 2004. Het RSPO verenigt producenten, gebruikers, retail, maatschappelijke organisaties én investeerders. Met duurzame palmolie als gemeenschappelijk doel.

Binnen dit platform zijn verschillende criteria opgesteld voor een duurzame palmolieproductie. Criteria die een goede zorg waarborgen voor mens, dier en milieu en die naast het sociale en ecologische aspect ook rekening houden met economische aspecten. Dit alles om te voorkomen dat palmolieproductie gepaard gaat met negatieve effecten.

RSPO Supply Chain

Voordat een palmolieproduct bij de eindconsument belandt, wordt palmolie meermaals verhandeld en bewerkt. Daarom is het uiterst belangrijk om te weten waar de palmolie(producten) zich tijdens dit proces exact bevinden. Hiervoor heeft RSPO een traceerbaarheidstandaard (Supply Chain Standaard) opgesteld. Bedrijven kunnen voor deze standaard een Supply Chain certificaat behalen, waarmee wordt aangetoond dat de verkochte palmolie(producten) bijdragen tot een duurzame palmolieproductie.

RSPO-groepscertificering

Elk bedrijf kan op individuele basis toetreden tot een groepscertificaat als het tot maximum 500 megaton palmolie per jaar inkoopt. Onze groepsmanager komt eerst langs voor een kort bezoek:

Je krijgt de nodige uitleg over de Supply Chain regels en het gewenste systeem (IP, SG of MB), steeds op maat van jouw bedrijf.

Samen leggen we de bedrijfsprocedure voor RSPO-producten voor jouw bedrijf vast.

We geven je extra informatie over het Trademark en label.

Jouw bedrijf krijgt een gepersonaliseerde handleiding met alle documenten en een eigen procedure. Daarnaast ontvang je een uniek Supply Chain nummer (het groepsnummer gevolgd door een subcode).

Voordelen van groepscertificering

  • Snel en eenvoudig gecertificeerd.
  • Een minimum aan administratie.
  • Begeleiding van a tot z door een ervaren groepsmanager.
  • Geen nood aan voorafgaande controle door een certificeerinstelling.
  • Geen lidmaatschapkosten.

Het RSPO-lidmaatschap is volledig gratis, maar niet verplicht. De groepsmanager is namens de deelnemende bedrijven lid van RSPO.

Dankzij een groepscertificering draagt jouw bedrijf voordelig bij aan duurzame palmolie.

Een labelgoedkeuring aanvragen?

Dat kan eenvoudig en snel via je account. Log je snel in om een labelgoedkeuring in te dienen.

Inloggen