Wat is EUTR?

EUTR is de afkorting voor de Europese Houtverordening (of European Timber Regulation – 995/2010). Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout, houtvezel, of producten daarvan. 

De EUTR maakt onderscheid tussen bedrijven die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen (Operators) en bedrijven die het product verder verhandelen (Traders).

Het doel van de EUTR is om de handel in illegaal hout naar de EU een halt toe te roepen. De wetgeving is een belangrijk onderdeel van het EU FLEGT (Forest Law, Governance and Trade) Programma.

De EUTR werd van kracht op 3 maart 2013. Gezien de schaal van de Europese houtmarkt heeft deze wetgeving effect op de handel in houtproducten wereldwijd.

EUTR Due Diligence

De EUTR bevat drie kern-vereisten:

  • Ban op illegaal geoogst hout.
  • Verplichting om handelspartners te registreren
  • Due diligence verplichtingen


De EUTR verplicht “Operators” om “Due Diligence” uit te voeren om het risico op illegaal hout dat de Europese markt binnen komt zo klein mogelijk te maken.

Operators die verplicht zijn Due Diligence toe te passen moeten een stelsel van zorgvuldigheidseisen (Due Diligence Systeem of DDS) opstellen dat de volgende elementen bevat:

  • Een beheersysteem.
  • Toegang tot informatie over de producten en toeleveringsketens.
  • Risicobeoordeling.
  • Risicobeperking.

Dit systeem dient ook regelmatig geëvalueerd te worden.


EUTR Diensten

Wij zijn gespecialiseerd in het uitwerken en opstellen van Risicobeoordelingen en hebben hier al met diverse bedrijven en competente autoriteiten samengewerkt. 

Verder bieden wij nog diverse diensten op het gebied van EUTR. Zo helpen wij met het opstellen en onderhouden van uw DDS, de risicobeoordeling/risicobeperking en houden wij uw bestaande Due Diligence Systeem of Risicoanalyses tegen het licht.

Jouw documenten op Groepsmanager.com

Klanten en groepsleden kunnen een account aanmaken. Hiermee kan je gemakkelijk je gegevens, activitieiten en documenten beheren.

Contacteer ons